• تغــیــــر زبـــــان
  • en
  • fa
  • ar

محصولات لجور

لجور، توليد کننده انواع جرثقیل و بالابرهاي هيدروليكيبالابرها

مقایسه
AL-900

AL-1200

AL-1400HAL-2500
مفصلی پشت کامیونی
TL-1600

TL-2000

TL-250 جدید
تلسکوپی
STL-1400 تلسکوپی خودرونده
TML-900 مفصلی یدک کش
ATI-1600 مفصلی - تلسکوپی خط گرم (عایق)
TIL-1700 تلسکوپی
TLD-1450 ضدیخ پاش ویژه صنایع هوایی
MSL-1000 آکاردئونی پشت کامیونی
SSL-1000 آکاردئونی خودرونده
بالابرهای خط گرم (عایق)

مقایسه
ATI-1600 مفصلی - تلسکوپی
TIL-1700 تلسکوپی
جرثقیل ها

مقایسه
ALC-100 جدید

ALC-165 جدید

ALC-220 جدید

ALC-320 جدید
 
مفصلی
TLC-320

SLC-45000

TLC-470

TC-200

TC-300

TC-600 جدید
 
تلسکوپی
محصولات با کاربری ویژه

مقایسه
LT-80 جدید لاین تراک
FL330 جدید بالابر آتش نشانی 33 متری مجهز به نردبان